Erhvervsakademiet for information og kommunikationsteknologi (idag KEA) startede i lokaler, der stadig bar bræg af byggerod, og en midlertidig udsmykning/skiltning var løsningen. Konceptet ” under construction” havde to betydninger: 1. Uddannelsen var ny og ledelse og lærere var interesserede i at eleverne selv kunne være med til at præge den. 2. Vi ligger desværre stadig i byggerod.

 

[superquote] »The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change.
Carl Rogers
[/superquote]


Ny og under opbygning- derfor blev “under construction” konceptet skabt.

Før introdagen blev der sendt et velkomstbrev ud til eleverne skrevet på “under construction” brevpapir, og på selve dagen blev der uddelt “under construction” blokke. Der blev lavet dekorative friser og skiltning til auditorier og kantine. Hvide voksduge med foliegrafik blev lagt på kantinebordene og arbejdslamper blev monteret.

 

[aside title=”Kunde: Erhvervsakademiet
for information og
kommunikations-
teknologi”]

Art direction og grafisk design: Tine Larsen.

Bureau: Larsen Lab.[/aside]

[seven_columns]